ข นทะเบ ยนหมาแมว

by Admin


Posted on October 26, 2018 at 22:58 PM

Reviewed by on Sunday December 09 2018 Admin 1 out of 4 based on 82 user ratings
Rating : 246 views
Hashtag # ข นทะเบ ยนหมาแมว

Posts are Someone famous in

You can Hear Or Save This Videos ขึ้นทะเบียนหมาแมว ช่วยหรือซ้ำเติมสัตว์จรจัด ? | จั๊ด ซัดทุกความจริง | ข่าวช่องวัน | one31

ผ เล ยงหมาแมวแห แสดงความเห น หล ง ครม ม มต ให แก ไข พ ร บ ส ตว เล ย สำหร บคนม ส ตว เล ยงในบ าน ต องเตร ยมต วและเตร ยมเง นก นไว เพราะ ร ฐบาลส งถอยกฏหมายบ งค บจ าย 450 บาท ข นทะเบ ยนหมา แมว และม ค าปร บหา ครม เห นชอบร าง พ ร บ ทาร ณกรรมส ตว ท แก ไขเพ มเต ม กำหนดให เจ าของ ถอย บ กต ก งวล ข นทะเบ ยน หมา แมว หว นค าธรรมเน ยม ค าปร บเป นภา แม ว าท าท ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ จะยอมถอย หล งประชาชนส วนใหญ ค ด ภายหล งคณะร ฐมนตร เห นชอบในหล กการร างกฎหมายจ ดระเบ ยบส ตว เล ยง ข นทะเบ ยนหมาแมว ฝากถ งคณะร ฐมนตร โท ในบทเพลง ข นทะเบ ยนหมาแมว กล มคนเล ยง หมา แมว ออกมาแสดงความค ดเห น หล งคณะร ฐมนตร เห นชอบ แม ร ฐบาลจะส งทบทวน การข นทะเบ ยนส ตว เล ยง แต ก ย งเป นข อถกเถ อ านข าวอ น Workpointnews Com เฟซบ กข าวเว ร คพอยท Fb Com Workpointnews เฟซบ กตลาดข าว เร ยกเส ยงฮาจากส งคมออนไลน เป นอย างมาก สำหร บคล ปว ด โอท หน มทา เห นด วยหร อไม เตร ยมข นทะเบ ยน หมา แมว เก บเง นต วละ 450 บาท ฝ าฝ นปร กทม 13 ม ค การแก ป ญหาการแพร ระบาดของโรคพ ษส น ขบ า นอกจากจะรณรงค ให พ ษ มต ข นทะเบ ยน หมา แมว ชาวบ านจ บ หมา ย ดกระสอบ ท ง หน าว ดตายเ หล งม ข าวการเตร ยมข นทะเบ ยนส ตว เล ยง ส น ขและแมว โดยผ ร กส ตว ก เกษตรฯถอนร างข นทะเบ ยนหมา แมว หล งส งคมว จารณ หน ก ต ดตามรายการ ฝากท กท านกดต ดตามและกดร ปกระด ง นะคะ เพ อร บการแจ งเต อนท กคร บ กต ประกาศล น ร กส น ขเหม อนก น แต อย าสร างภาระให ประชาชน ส ง 10 ต ค พล ท สรรเสร ญ แก วกำเน ด โฆษกประจำสำน กนายกร ฐมนตร เป ดเผยว า ยายเคร ยด เล ยงหมาแมวกว า 500 ต ว กล วต องจ ายค าข นทะเบ ยน 2 แสน ต ดต คณะร ฐมนตร ผ านกฎหมายบ งค บข นทะเบ ยนส ตว เล ยง เน นส น ข แมว ฝ า ท ประช มคณะร ฐมนตร ม มต เห นชอบร างกฎหมายข นทะเบ ยนหมาแมว โดยเจ ทางเพจค ดค านการข นทะบ ยนส น ข แมว ได กล าวว า หมา แมวจรจ ดคงได แต เผาม นส เผาเผ อก ล าส ด ฝ าฝ นปร บหน ก เตร ยมข นทะเบ ยน


No Recent Post


Leave a Comment:
Search
Advertisment
Related Media
 • 404
 • Related Article
 • ขึ้นทะเบียนหมาแมว ช่วยหรือซ้ำเติมสัตว์จรจัด ? | จั๊ด ซัดทุกความจริง | ข่าวช่องวัน | one31
 • บังคับคนรักหมา-แมวขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง | 11-10-61 | ข่าวเช้าไทยรัฐ
 • ครม.ถอนขึ้นทะเบียนหมา-แมวศึกษาใหม่ | 12-10-61 | ข่าวเช้าไทยรัฐ
 • ครม.เห็นชอบให้เจ้าของนำสุนัขและแมวไปขึ้นทะเบียน
 • ถอย!! "บิ๊กตู่"กังวล ขึ้นทะเบียน"หมา-แมว" หวั่นค่าธรรมเนียม-ค่าปรับเป็นภาระ/รมต.ไม่มีหืออือ
 • 'ลุงหยี'หวั่นขึ้นทะเบียน'หมา-แมว'เพิ่มจำนวนสัตว์ถูกทอดทิ้ง
 • ค้านร่าง กม.ให้จ่ายภาษีขึ้นทะเบียนหมา-แมว | ข่าวช่องวัน | one31
 • เพลง ขึ้นทะเบียนหมาแมว
 • วัดไม่เห็นด้วยขึ้นทะเบียนหมา-แมว | 11-10-61 | ไทยรัฐนิวส์โชว์
 • พระ แนะ ทำหมันดีกว่าชี้ขึ้นทะเบียนหมา-แมว | ข่าวช่องวัน | one31
 • ครม.เห็นชอบขึ้นทะเบียนหมา-แมว ฝ่าฝืนปรับ 2.5 หมื่นบาท | ข่าวเวิร์คพอยท์ | 11 ต.ค. 61
 • ฮาสะท้อนสังคม! หนุ่มร้องเพลงเก็บภาษีหมา - แมว | ข่าวช่องวัน | one31
 • เห็นด้วยหรือไม่! เตรียมขึ้นทะเบียน หมา แมว เก็บเงินตัวละ 450 บาท ฝ่าฝืนปรับหนัก
 • แก้กฎหมายขึ้นทะเบียนหมา-แมว
 • พิษ!! มติขึ้นทะเบียน "หมา-แมว" ชาวบ้านจับ "หมา" ยัดกระสอบ ทิ้ง!! หน้าวัดตายเกลื่อน
 • หมาวัด ไม่ต้องขายโบสถ์มาจ่ายภาษีเลยหรอ หนุ่มเดือดหนักออกมาด่ายับ หลัง กม.จ่อขึ้นทะเบียน หมา-แมว
 • ป้ามณีผู้ใจบุญ ลุ้นกฎหมายขึ้นทะเบียนหมา-แมว : Bright News Headline 11 ต.ค. 61
 • ข่าวเย็นอมรินทร์_ก.เกษตรฯถอนร่างขึ้นทะเบียนหมา-แมว หลังสังคมวิจารณ์หนัก (111061)
 • Tom and Ben แซวข่าว ตอน ขึ้นทะเบียนหมา-แมว ใครเลี้ยงต้องเสียเงินให้รัฐ ฝ่าฝืนปรับ25,000!
 • บิ๊กตู่ ประกาศลั่น รักสุนัขเหมือนกัน แต่อย่าสร้างภาระให้ประชาชน กฎหมายขึ้นทะเบียน หมา-แมว
 • ครม.เห็นชอบขึ้นทะเบียน ‘หมา-แมว’ ใครเลี้ยงต้องเสียเงินให้รัฐ ฝ่าฝืนปรับหลายหมื่น!
 • ข่าวเที่ยงอมรินทร์ : ยายเครียด! เลี้ยงหมาแมวกว่า 500 ตัว กลัวต้องจ่ายค่าขึ้นทะเบียน 2 แสน (111061)
 • เสียงสะท้อนขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว
 • ครม.เห็นชอบร่าง กม.ขึ้นทะเบียนเลี้ยงหมา-แมว | ข่าวช่องวัน | one31
 • ตามคาด! ร่างกฎหมายตีทะเบียนหมา-แมว ถูกถล่มยับ | 12 ต.ค. 61 | เจาะลึกทั่วไทย
 • ล่าสุด! ฝ่าฝืนปรับหนัก! เตรียมขึ้นทะเบียน ‘หมา แมว’ ใครเลี้ยงต้องเสียเงินให้รัฐ
 • Related Post